Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 12:00
Rate this item
(12 votes)

ตราประจำโรงเรียน

New Logo School

          รูปแม่พระอยู่ตรงกลางของวงกลมสองวงที่ซ้อนกันอยู่ระหว่างวงกลม มีชื่อโรงเรียนและสถานที่ตั้งโรงเรียน

 

ความหมายของตราโรงเรียน

         รูปแม่พระ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงองค์คุณธรรมความดีงามที่ยิ่งใหญ่ที่ให้มนุษย์ทุกคนได้ตระหนัก

                            และนำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสงบสุขสันติในชีวิต

        วงกลมวงใน แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรในองค์กร

        วงกลมวงนอก แสดงถึงโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง

 

นามโรงเรียน

         “มาลาสวรรค์” หมายถึง พระนางมารีย์ ผู้เป็นมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า

         “โรงเรียนมาลาสวรรค์” จึงหมายถึง โรงเรียนที่ถูกมอบไว้ในความอุปถัมภ์ของพระนางมารีย์นั่นเอง

                                                                      อนึ่งนาม "มาลาสวรรค์" นี้เชื่อว่าเป็นคำแปลความหมายจาก

         ชื่อทางภาษาลาติน นั้นคือ BEATA MARIA VIRGINS OMNIS GRATIAE MEDIATRICIS

         แปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า THE BLESSED VIRGIN MARY THE MEDIATRIX OF ALL GRACES

         ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า พระนางมารีย์ พรหมจารีผู้ทรงบุญ คนกลางพระหรรษทาน

         แต่เนื่องจากคำแปลนี้ยาวเกินไป จึงสันนิษฐานว่า ผู้แปลนามพยายามหาคำที่กะทัดรัดและให้ใกล้เคียงความหมายเดิมมากที่สุด

         และที่สุดได้เลือกคำว่า มาลาสวรรค์ นี้ อันมีความหมายว่า พระนางมารีย์ผู้ให้ความอุปถัมภ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นนัยว่า

         ความอุปถัมภ์นั้นย่อมมาจากความรักความเมตตา ซึ่งโปรยปรายมาจากพระนางนั่นเอง

         ในฐานะที่พระนางได้รับเกียรติให้เป็นคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทานของพระเจ้าให้กับมนุษย์

         อันเป็นความเชื่อความศรัทธาของคริสตชนคาทอลิก

 

สีประจำโรงเรียน

       สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม ความสำเร็จ

       สีแดง หมายถึง ความรัก ความเสียสละ ความมุ่งมั่น

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

4

       สุพรรณิการ์ เป็นต้นไม้ขนาดย่อมหรือขนาดกลางเป็นพุ่ม ใบมน ขอบเว้า เป็น 5 แฉก ขนาดของใบใหญ่ ดอกเป็นช่อกระจายที่กิ่งบานทีละดอก

                             ดอกสีเหลือง มีกลิ่นเล็กน้อย กลีบดอกบาน เกสรสีเหลือง รังไข่มีขน ผลกลม เมื่อแตก 3 - 4 พู

                             จะมีขนสีขาวคล้ายฝ้ายหุ้มเมล็ดสีน้ำตาล ออกดอกในช่วงฤดูหนาวและจะทิ้งใบขณะที่ออกดอกช่อหนึ่งมีหลายดอก

                             เวลาออกดอกเป็นที่สะดุดตาแก่ที่พบเห็น การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและการปักชำกิ่ง

                             ดอกมีสีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ต้น หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรง

Read 12011 times Last modified on วันอังคาร, 01 กันยายน 2563 16:11