Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
วันจันทร์, 15 ธันวาคม 2557 11:52
Rate this item
(7 votes)

บทภาวนาก่อนเข้าเรียน
ประนมกรไหว้พระผู้ปราณี ทรงรักเราทวี
คุ้มครองสอดส่องเมตตา โปรดประทานสติปัญญา
ให้เรียนวิชา แตกฉานตลอดทั้งวัน
พยุงเราก้าวหน้าสร้างสรรค์ ความดีนิรันดร์
สัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา
อวยพรชาติ ศาสน์ กษัตรา
บิดามารดา อีกมวลครูบาอาจารย์
โปรดให้ประชาสุขสันต์ รักกันยืนนาน ผดุงซึ่งสันติภาพเทอญ

 

บทภาวนาหลังเลิกเรียน

ไหว้องค์พระทรงศักดิ์ เปี่ยมด้วยรักและเมตตา
เรากราบโมทนา ที่คุ้มครองป้องภัยพาล
วันผ่านไปไพบูลย์ ได้เพิ่มพูนวิชาการ
โปรดเอื้ออภิบาล ชาติ และศาสน์ กษัตรา
อีกขอพรพระแผ่ แด่พ่อแม่และครูบา
เราผิดขอขมา ช่วยรักษาปกป้องเทอญ

 

บทสวดข้าแต่พระบิดา

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

พระองค์สถิตในสวรรค์

พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ

พระอาณาจักรจงมาถึง

พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์

โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้

โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น

โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ

 แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ อาแมน

 

บทสวดวันทามารีย์

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน

พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ

และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

สันตะมารี พระมารดาพระเจ้า

โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป

บัดนี้ และเมื่อจะตาย อาแมน

 

บทเพลงขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้า

จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี ความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงนิจนิรันดร์

 

Our Father

Our Father, Who art in heaven,

hallowed be Thy name, Thy kingdom come,

Thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses,

as we forgive those who trespass against us.

And lead us not into temptation;

but deliver us from evil. Amen.

 

Hail Mary

Hail Mary full of grace,
the Lord is with you,
Blessed are you among women,
and Blessed is the fruit of your womb,

Jesus Holy Mary mother of God,
Pray for us sinners now,
and at the hour of our death. Amen.

Read 33917 times Last modified on วันศุกร์, 08 ตุลาคม 2564 16:01