สถิติจำนวน

1243
จำนวนนักเรียน
86
จำนวนบุคลากรทางการศึกษา
4
จำนวนหลักสูตร
X