ติดต่อเรา

 • Address

  โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 303 ม.3
  ถ.สุวรรณศร ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
  จังหวัดนครนายก 26110

 • E-mail

  -

 • Phone

  โทรศัพท์ : 0-3738-1021, โทรสาร : 0-3738-1019, ห้องธุรการ : 08-1663-6377, ห้องวิชาการ : 08-9742-8300, ห้องการเงิน : 09-4794-4512.

 • Find Us On

X