เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ รัชตปวุฒิ

ผมเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาครับ ผมชอบในเรื่องของการจัดการสอนที่คุณครูมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใส่ใจนักเรียน
และมีเพื่อนๆ ที่พูดคุยได้ง่าย คอยช่วยแนะนำในเรื่องต่าง ๆ อาหารที่นี่ก็หลากหลายน่ารับประทาน บรรยากาศก็ร่มรื่น เหมาะกับหลากหลายกิจกรรมเลยครับ

X